top of page

Oude Wijsheid

In deze workshops maken we kennis met de oude wijsheid van onze voorouders. We werken niet alleen met de energie van de windrichtingen, maar ook van de zon boven ons en de aarde onder ons. We ervaren de wijsheid in onszelf met een heidense inslag.

We doen dit door op bepaalde momenten van het jaar samen te komen en dan aan de slag te gaan met de energie van het moment. We werken rond de jaarcyclus, de elementen, de seizoenen, de goden en godinnen uit de Germaanse mythologie, de blots, de runen en de voorouders. Elk moment leent zich tot het ontdekken van bepaalde wijsheden.

Praktisch: Draag iets waarvan jij vindt dat het bij dat moment hoort en waar je je gemakkelijk in voelt. Breng een notitieboek mee, want de wijsheden dien je zelf te noteren. Eerst wordt uitleg gegeven en dan volgt de ervaring in een klein ritueel. 

Elke bijeenkomst kan los gevolgd worden uit interesse, of gezien worden als een traject naar verbinding met jezelf. Data en inschrijvingen vind je in de Kalender. Je bent van harte welkom!

Heidense Wijsheid - home-log-flame-fire-
bottom of page